Edyta Górniak forum dyskusyjne - Regulamin

Rejestracja oznacza zgodę na poniższe warunki.

Rozdział 1. Forum.

 1. Forum jest dobrem wspólnym wszystkich użytkowników.
 2. Forum służy do wymiany opinii na temat pracy i życia Edyty Górniak.
 3. Regulamin niniejszy jest obok zdania Administratorów najwyższym prawem wewnętrznym forum.
 4. Użytkowanie forum odbywa się na zasadach określonych w regulaminie i w prawie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Władzę na forum sprawują Administratorzy.

Rozdział 2. Prawa i obowiązki użytkowników.

 1. Użytkownikiem nazywamy zarejestrowaną osobę, która wypełniła formularz rejestracyjny, przeszła weryfikację i posiada możliwość pisania na forum.
 2. Użytkownicy mają prawo do wyrażania własnej opinii.
 3. Użytkownicy mają prawo do pomocy Administratorom i Moderatorom odpowiednich działów.
 4. Użytkownicy mają obowiązek zachowania zasad kulturalnej dyskusji, w tym:
  1. Obowiązuje zakaz używania słów powszechnie uznanych za obraźliwe.
  2. Prowokowanie kłótni, obrażanie pozostałych użytkowników jest zabronione.
  3. Użytkownik, który poczuł się urażony wypowiedzią innego użytkownika może poinformować o tym Administratorów wysyłając Prywatną Wiadomość lub email na adres [email protected].
  4. Użytkownicy powinni posługiwać się poprawną polszczyzną.
  5. Administratorzy mają prawo wymierzyć karę za nieprzestrzeganie podpunktów 1-2 tego paragrafu. Kary są określone w odpowiednim rozdziale.
 5. Prawa i obowiązki użytkowników precyzują pozostałe rozdziały niniejszego regulaminu.

Rozdział 3. Zasady umieszczania plików.

 1. Użytkownicy mają prawo umieszczać na forum pliki dźwiękowe z wyłączeniem plików chronionych prawem autorskim.
  1. Dopuszczone jest umieszczanie plików dźwiękowych zawierających wywiady, wypowiedzi, nagrania koncertowe zgrane z radia lub TV z zastrzeżeniem z jakiej stacji radiowej lub telewizyjnej pochodzi dany plik dźwiękowy.
  2. Zabronione jest umieszczanie plików dźwiękowych zawierających piosenki nagrane w studio, które znajdują się lub znajdą w sprzedaży chyba że w szczególnych przypadkach Administratorzy wyrażą na to zgodę.
  3. Zabronione jest umieszczanie plików dźwiękowych z koncertów biletowanych lub zamkniętych.
 2. Użytkownicy mają prawo umieszczać na forum odnośniki do plików filmowych z wyłączeniem plików chronionych prawem autorskim.
  1. Dopuszczone jest umieszczanie plików filmowych zawierających wywiady, wypowiedzi, nagrania koncertowe zgrane z tv z zastrzeżeniem z jakiej stacji telewizyjnej pochodzi dany plik filmowy.
  2. Dopuszczone jest umieszczanie teledysków, które nie znajdują się w sprzedaży.
  3. Zabronione jest umieszczanie plików filmowych z koncertów biletowanych lub zamkniętych.
 3. Postanowienia punktów 1-2 niniejszego rozdziału dotyczą także:
  1. Umieszczania odnośników (linków) do plików.
  2. Umieszczania odnośników do stron, katalogów, serwerów zawierających pliki.
 4. Użytkownik ma prawo umieszczać pliki fotograficzne (lub odnośniki do nich).
  1. W przypadku, gdy nie jest autorem fotografii powinien umieścić informacje o jej autorze lub adres strony z której pochodzą pliki.
  2. Jeżeli ktoś uważa, że zostały naruszone jego prawa autorskie może zgłosić to Administratorom forum pod adresem email [email protected].
 5. Kwestie sporne rozstrzygają administratorzy forum.
 6. Administratorzy mają prawo wymierzyć karę za nieprzestrzeganie postanowień rozdziału 3. Kary są określone w odpowiednim rozdziale.

Rozdział 4. Prośby dotyczące umieszczania postów.

 1. Użytkownicy są proszeni o możliwie jak najdokładniejsze dopasowanie tematu do działu.
  1. Administratorzy oraz Moderatorzy mają prawo przenieść temat do odpowiedniego działu.
 2. Użytkownicy są proszeni o nie dublowanie tematów.
  1. Administratorzy oraz Moderatorzy mają prawo usunąć zdublowany temat, przenosząc go do Kosza.
 3. Użytkownicy są proszeni o unikanie postów zawierających w treści jedynie jedno lub dwa słowa, które nie wnoszą nic do tematu.
 4. Użytkownicy są proszeni o uczestniczenie w pierwszej kolejności w dyskusjach dotyczących Edyty Górniak.

Rozdział 5. Kary.

 1. Administratorzy mają prawo wymierzać kary w postaci:
  1. Upomnienia.
  2. Ostrzeżenia.
  3. Zawieszenia konta użytkownika (zakaz pisania na forum).
  4. Dezaktywacji konta użytkownika.
 2. Upomnienia są udzielane w formie pisemnej za naruszenie paragrafu 9 rozdziału 2 niniejszego regulaminu.
 3. Ostrzeżenia są przyznawane za notoryczne naruszanie paragrafu 9 z rozdziału 2. niniejszego regulaminu oraz za naruszenie postanowień paragrafów 11-12 z rozdziału 3.
  1. Ostrzeżenie jest ważne przez 4 miesiące. Po upływie tego czasu jest usuwane.
 4. Zakaz pisania na forum przez czas miesiąca następuje po otrzymaniu 3. ostrzeżeń.
 5. Zawieszenie konta użytkownika następuje w wyniku notorycznego niestosowania się do postanowień regulaminu, w szczególności do łamania paragrafów 11-12 rozdziału 3. lub w przypadku założenia drugiego konta przez tę samą osobę.
 6. W przypadkach uzasadnionych zachowaniem ciągłości forum lub w innych szczególnych przypadkach Administratorzy mogą usunąć konto użytkownika bez uprzedniego podania przyczyny.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12 VII 2006 r.
 2. Wszelkie przepisy wcześniejsze lub niezgodne z tym regulaminem tracą moc obowiązującą.
 3. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają Administratorzy.