Internet

Opublikowano 11 marca 2015

0

Onet.pl (11/03/2015)

„Czuję się odpowiedzialna za rozwój świadomości młodego pokolenia”

– Czuję się od­po­wie­dzial­na za roz­wój świa­do­mo­ści i uwraż­li­wia­nie mło­de­go po­ko­le­nia (…) Dla­te­go co naj­mniej z re­zer­wą pod­cho­dzę do wy­ko­naw­ców, któ­rzy sta­jąc na sce­nie, cy­nicz­nie de­mo­ra­li­zu­ją mło­dzież – opo­wia­da nam Edyta Gór­niak.

Edyta Górniak w tym roku świętuje 25-lecie swojej działalności muzycznej. W tym czasie udało jej się zdobyć drugie miejsce w konkursie Eurowizji, nagrać wiele przebojów i zdobyć status jednej z najlepszych polskich wokalistek. Na 2015 rok zaplanowana jest premiera jej nowej płyty, przed artystką również występ na legendarnym stadionie Wembley (19 kwietnia). Jednak to nie prestiż ani wyniki sprzedaży liczą się dla Edyty Górniak najbardziej – artystka zdradziła, o czym marzy i jakie ma cele. Jej odpowiedzi są zaskakujące.

Kuba Ambrożewski: Jak patrzy Pani na swoją karierę z perspektywy 20 lat od fonograficznego debiutu?

Edyta Górniak: Za swój największy kapitał uważam więź z publicznością. Jestem szczęśliwa, spełniona i wdzięczna za wszystkie doświadczenia. Za naukę, rozwój, za umocnienie pokory i poszerzenie wrażliwości muzycznej. Na przestrzeni lat niezmiennie otrzymuję od ludzi mnóstwo pięknych słów i gestów. Niezmiennie także przyjmuję je ze wzruszeniem, a potem umacniam tę bliskość w muzyce. W trudnych czasach rosnącej agresji publiczność musi zadać sobie trud, aby dostrzec prawdę. I dostrzega. Muzyka nadal pozostaje magią i ma potężną siłę wpływu na uwrażliwianie, umacnianie i jednoczenie ludzi. To jest ogromnie cenne dla każdego twórcy.

W kontekście bogatej kariery artystycznej, jakie są dziś Pani cele?

Czuję się odpowiedzialna za rozwój świadomości i uwrażliwianie młodego pokolenia. Kiedyś to pokolenie będzie przecież wybierało prezydenta, będzie decydowało o przyszłości naszego kraju. Ludzie niezmiennie chcą czerpać inspiracje, wzorce i siłę od swoich idoli. Dlatego co najmniej z rezerwą podchodzę do wykonawców, którzy stając na scenie, cynicznie demoralizują młodzież.

O czym marzy Edyta Górniak?

Hm… O niemodyfikowanym jedzeniu. Wielkie znaczenie mają dla mnie takie wartości jak dyplomacja, takt i honor. Marzę o tym, aby ludziom chciało się codziennie dać choć mały dowód swojego humanizmu, abyśmy mniej skupiali się na chęci posiadania rzeczy materialnych i więcej dawali innym.

Czym jest dla Pani występ na legendarnym Wembley?

Wystąpienie na scenie najsłynniejszej areny w Europie będzie z pewnością bardzo emocjonujące! Dotąd bywałam tam jedynie gościem wielkich koncertów. Ostatni, na którym byłam, to koncert Celine Dione. Byliśmy na tym koncercie wspólnie z moim pierwszym producentem muzycznym Christopherem Neilem. Po koncercie spotkaliśmy się z Celine w jej garderobie, jako że Chris był wtedy równolegle jej producentem muzycznym. Bardzo mile wspominam to spotkanie.

Jak doszło do nawiązania współpracy z młodymi producentami wywodzącymi się ze sceny niezależnej?

Producenta dla mojej nowej drogi muzycznej szukałam 1,5 roku. Sprawdzoną metodą prób i błędów. Bardzo trudno jest twórcom muzyki wsłuchać się w duszę wokalistki, na którą patrzy się przez pryzmat dotychczasowych osiągnięć. To przygniata ogromną presją. Myślę, że łatwiej zdecydowanie podejmuje się wyzwanie współpracy z artystą debiutującym.

Czym jest sukces w muzyce pop?

Każdy mierzy sukces inną miarą. Osobiście sukces muzyczny odczuwam wtedy, kiedy ludzie nie mogą się oderwać od jakiegoś utworu. Kiedy ten utwór dostraja ich samopoczucie, a oni mają potrzebę wyrażania tej radości w zwykły lub niezwykły sposób na FB, Instagramie, w listach i na koncertach.

Czego dziś potrzeba, żeby odnieść sukces?

Uuu… Koncentracji, konsekwencji i szczęścia.

Rozmawiał: Kuba AmbrożewskiKomentarze
Dodaj komentarz

W górę ↑